Haki ya kujumuika

Sheria namba 14 ya 1984,ibara ya 6 – “ Ni haki kwa kila mtanzania kushirikiana na watanzania wengine katiba kujadili na kufanya mambo mbalimbali ndani ya nchi yao”
Create New Group

Groups

Nobody has created a group with that criteria.