Haki ya kujumuika

Sheria namba 14 ya 1984,ibara ya 6 – “ Ni haki kwa kila mtanzania kushirikiana na watanzania wengine katiba kujadili na kufanya mambo mbalimbali ndani ya nchi yao”
Create New Group

Groups

  • 202
    1

    TANZANIA FACTS

    We need to view Tanzania on top of arguments as far as Democracy and Rule Of Law is Concerned
    led by john peter